Verzoeken

Zelfstudie voor module Python Requests
Wat doet de module requests in Python? Hoe gebruik je verzoeken in python? Wat zijn de verzoeken module verzoeken is een Python module die je kunt geb...