Vriend

C Vriend-functie
Wat is vriendfunctie C?Wat is de syntaxis van de vriendfunctie?Wat is de vriendfunctie uit te leggen met een voorbeeld in C++?Wat is een vriendenklass...