Staart

Bash Head and Tail Command-zelfstudie
Hoe gebruik je het hoofd- en staartcommando? Wat is het verschil tussen hoofd- en staartcommando? Wat is staartcommando in bash? Hoe gebruik je het ta...
Linux Tail Command
Het tail-commando, zoals de naam al aangeeft, drukt het laatste N-aantal gegevens van de gegeven invoer af. Standaard worden de laatste 10 regels van ...