Oauth

OAuth-aanmeldingsbeheer
Wat is OAuth-login? Wat is oauth2 en hoe het werkt? Hoe log ik in op OAuth? Wat is OAuth in REST API? Hoe vraag ik OAuth aan? Hoe gebruik je OAuth RES...
SAML versus. OAUTH
OAuth vergelijking en verschillen. Security Assertion Markup Language (SAML) is een authenticatieproces. Beide applicaties kunnen worden gebruikt voor...
Gebruikers autoriseren met Google OAuth in Node.js
Stap 1 Maak een Google-klant-ID en een klantgeheim. We kunnen een klant-ID en klantgeheim maken met behulp van de Google API-console. ... Stap 2 Initi...