Memcpy

Hoe de memcpy-functie in C-taal te gebruiken?
C Taal memcpy-functie (Copy Memory Block) Syntax. De syntaxis voor de memcpy-functie in de C-taal is void * memcpy (void * s1, const void * s2, size_t...