Gematerialiseerd

Hoe PostgreSQL gematerialiseerde weergaven te gebruiken
Hoe het werkt.Geef eerst de view_name op na de CREATE MATERIALIZED VIEW-clausule.Ten tweede, voeg de query toe die gegevens uit de onderliggende tabel...