Hash

Zelfstudie over gegevensstructuur voor hash-tabellen
Welke datastructuur wordt gebruikt in de hashtabel? Wat is hash-datastructuur? Wat is het voordeel van een hashtabel als datastructuur? Is hashtabel e...
Gebruik van hash-functies in PHP
Een manier om te versleutelen is om de hash-functie te gebruiken. Er zijn veel ingebouwde hash-functies in PHP om de gegevens te versleutelen. Het ver...