Bevestiging

Verwijder het dialoogvenster Afsluitbevestiging in Ubuntu
Merk op dat wanneer het bevestigingsdialoogvenster is ingeschakeld, er geen herstartoptie in het systeemmenu is. Wanneer u Afsluiten kiest, staat de o...