Array

Hoe arrays in PHP te printen

Hoe arrays in PHP te printen

Om de inhoud van de array te zien, kunt u.

 1. print_r ($ array); of als je een mooi opgemaakte array wilt, dan: ...
 2. gebruik var_dump ($ array) om meer informatie te krijgen over de inhoud in de array, zoals datatype en lengte.
 3. je kunt de array herhalen met php's foreach (); en krijg de gewenste output.

 1. Hoe print je een array uit?
 2. Hoe druk ik alle waarden van een array af?
 3. Welke functie wordt gebruikt om een ​​array af te drukken?
 4. Hoe echo ik een hele array in PHP?
 5. Hoe druk ik een Arraylist af zonder haakjes?
 6. Hoe print je een array in C++?
 7. Hoe druk ik een NumPy-array af?
 8. Wat is Print_r?
 9. Hoe print je een array zonder lus?
 10. Wat zijn de soorten array?
 11. Wat is een array-programmering?
 12. Wat is Array-push?

Hoe druk je een array af?

U kunt array-elementen niet rechtstreeks in Java afdrukken, u moet arrays gebruiken. toString () of Arrays. deepToString () om array-elementen af ​​te drukken. Gebruik toString () als u een eendimensionale array wilt afdrukken en gebruik de methode deepToString () als u een tweedimensionale array wilt afdrukken.

Hoe druk ik alle waarden van een array af?

JAVA

 1. openbare klasse PrintArray
 2. public static void main (String [] args)
 3. // Initialiseer array.
 4. int [] arr = nieuwe int [] 1, 2, 3, 4, 5;
 5. Systeem.uit.println ("Elementen van gegeven array:");
 6. // Loop door de array door de waarde van i te verhogen.
 7. voor (int i = 0; i < arr.lengte; i ++)
 8. Systeem.uit.print (arr [i] + "");

Welke functie wordt gebruikt om een ​​array af te drukken?

Als de variabele een array is, drukt de functie de array af in een formaat dat zowel de sleutels als de waarden weergeeft, een vergelijkbare notatie wordt gebruikt voor objecten. Als de parameter $ isStore is ingesteld op TRUE, retourneert de functie print_r () een string met de informatie die deze moet afdrukken.

Hoe echo ik een hele array in PHP?

Echo of print een array in PHP

 1. Gebruik foreach Loop om een ​​array in PHP te echoën of af te drukken.
 2. Gebruik de functie print_r () om een ​​array in PHP te echoën of af te drukken.
 3. Gebruik de functie var_dump () om een ​​array in PHP te echoën of af te drukken.

Hoe druk ik een Arraylist af zonder haakjes?

de meest eenvoudige oplossing voor het verwijderen van de beugels is,

 1. converteer de arraylist in string met . toString () methode.
 2. gebruik String. deelstring (1, strLen-1). (waarbij strLen de lengte is van de string na conversie van arraylist).
 3. Hoera..de resultaatreeks is uw string met verwijderde haakjes.

Hoe print je een array in C++?

Druk de inhoud van een array af in C++

 1. Array-indices gebruiken. Een eenvoudige oplossing is om de elementen van een array te herhalen en elk element af te drukken. ...
 2. Gebruik std :: copy met de functie std :: ostream_iterator. ...
 3. Op bereik gebaseerde for-loop gebruiken. ...
 4. Iterators gebruiken. ...
 5. Met behulp van std :: for_each functie.

Hoe druk ik een NumPy-array af?

Gebruik numpy. set_printoptions () om een ​​volledige NumPy-array af te drukken zonder afkapping

 1. my_array = np. aanbod (1001)
 2. print (mijn_matrix)
 3. np. set_printoptions (drempel = np. inf)
 4. print (mijn_matrix)

Wat is Print_r?

Het is een ingebouwde functie die in PHP wordt gebruikt om de informatie die in een variabele is opgeslagen, af te drukken of weer te geven. In feite drukt het door mensen leesbare informatie over een variabele af. Als de variabele een string, integer of float is, wordt de waarde zelf afgedrukt.

Hoe print je een array zonder lus?

In dit artikel wordt beschreven hoe u deze array in Java kunt afdrukken zonder een lus te gebruiken. Hiervoor gebruiken we de methode toString () van de klasse Arrays in het util-pakket van Java. Deze methode helpt ons om de String-weergave van de array te krijgen. Deze string kan eenvoudig worden afgedrukt met behulp van de methode print () of println ().

Wat zijn de soorten array?

Alle arrays zijn gebaseerd op nul, wat betekent dat het eerste element in de array [0] is, het tweede element [1], enzovoort. Er zijn drie verschillende soorten arrays: geïndexeerde arrays, multidimensionale arrays en associatieve arrays.

Wat is een array-programmering?

Een array is een gegevensstructuur waarin een verzameling elementen van hetzelfde gegevenstype met een vaste grootte kan worden opgeslagen. ... Een array wordt gebruikt om een ​​verzameling gegevens op te slaan, maar het is vaak handiger om een ​​array te zien als een verzameling variabelen van hetzelfde type.

Wat is Array-push?

Definitie en gebruik. De methode push () voegt nieuwe items toe aan het einde van een array en retourneert de nieuwe lengte. Opmerking: de nieuwe item (s) worden aan het einde van de array toegevoegd. Opmerking: deze methode verandert de lengte van de array. Tip: Gebruik de methode unshift () om items aan het begin van een array toe te voegen.

Hoe Apache op CentOS 7 te installeren
Hoe installeer ik Apache HTTP op CentOS 7? Hoe start ik apache op CentOS 7? Hoe installeer ik Apache httpd Linux? Hoe Apache handmatig in Linux te ins...
Hoe Apache-webpagina-authenticatie op Ubuntu / Debian te configureren
Hoe schakel ik authenticatie in Apache in? Wat is de beste manier om Apache te authenticeren? Hoe bescherm ik een Apache-pagina met een wachtwoord?? H...
Hoe Apache op Ubuntu 18 te installeren.04
Hoe Apache op Ubuntu te installeren Stap 1 Installeer Apache. Gebruik het commando om het Apache-pakket op Ubuntu te installeren sudo apt-get install ...